1980 Obchodní a obytné centrum (Polabiny, Pardubice, CZ)